Asiantuntija-artikkelit

Digitaalisten palveluiden saavutettavuus luo yhdenvertaisuutta

Kun fyysisessä ympäristössä esteettömyys mahdollistaa yhdenvertaisen osallisuuden toteutumisen ihmisten moninaisuuden huomioon ottaen, digitaalisessa maailmassa saavutettavuus takaa, että palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Se kattaa laaja-alaisesti alleen kaikki digitaaliset palvelut, esimerkiksi verkkokaupat, mobiiliapplikaatiot, sosiaalisen median, sähkökirjat, pankkipalvelut, suoratoistopalvelut sekä tietokoneet ja niiden käyttöjärjestelmät.

Saavutettavuus varmistaa palveluiden käytettävyyden niin teknisesti, sisällöllisesti kuin visuaalisestikin riippumatta henkilön toimintakyvystä. Vaikka saavutettavuus auttaa kaikkia, on sen painopiste aina toimintarajoitteisten parissa. Se huomioi erityisesti erilaisia avustavia teknologioita käyttävät, esimerkiksi ruudunlukuohjelmia hyödyntävät ihmiset.

Saavutettavuuden tarve ei välttämättä aina näy ulospäin, eikä sen tarpeesta näin ollen voi tietää. Saavutettavuutta voi jokainen tarvita myös hetkellisesti elämässään, esimerkiksi murtuneen käden takia, jolloin palveluiden käyttö vaikeutuu. Saavutettavuuden avulla mahdollistetaankin palvelun itsenäinen käyttäminen, tiedon tuominen aiempaa helpommin kaikkien ulottuville sekä varmistetaan palvelujen tasapuolinen saatavuus.

Saavutettavuus tuo kilpailuetua

Vaikka tällä hetkellä saavutettavuutta vaaditaan vain julkisilta toimijoilta, on saavutettavuus tulossa yhä vahvemmin myös yksityiselle sektorille. Niin kutsutun esteettömyysdirektiivin siirtymäaika päättyy kesäkuussa 2025, jonka jälkeen saavutettavuus tulee koskemaan kaikkia yksityisiä toimijoita, jotka tuottavat palveluita kuluttajille, pois lukien pienet mikrotason yritykset. Direktiivi tulee koskemaan paitsi yrityksiä itsessään, myös heille palveluita tuottavia toimijoita.

Siitä huolimatta, ettei saavutettavuutta vielä omalta yritykseltä vaadita, siihen panostaminen tuo mukanaan useita positiivisia puolia. Kun palvelu tai tieto yrityksen tarjoamasta on kaikkien ihmisten saatavilla, yrityksen potentiaalinen asiakaskunta kasvaa ja lisämyynnin mahdollisuus paranee. Tulevaisuudessa saavutettavuus myös parantaa sivuston hakukonenäkyvyyttä ja esimerkiksi Google tulee suosimaan hakutuloksissa sivustoja, joiden saavutettavuuteen on panostettu. Lisäksi se vahvistaa yrityksen brändimielikuvaa, sillä saavutettavuus viestii yrityksestä yhdenvertaisuuden tukijana sekä tekijänä.

Saavutettavuuden kehittäminen on usein myös jatkuvaa kompromissien hakemista. On tärkeää pyrkiä kehittämään palvelua mahdollisimman saavutettavaksi, vaikka kaikkia saavutettavuuden osa-alueita ei pystyttäisikään täysin huomioimaan palvelussa. Vaikka palvelu ei olisikaan ns. täydellisesti saavutettava, jo pelkästään toiminnan jatkuvan parantamisen osoittaminen, parantaa jo itsessään mielikuvaa yrityksestä ja voi vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen. On myös tärkeää muistaa, että saavutettavuutta tarvitseva ihminen ei tee ostoa tai tiedonkeruuta välttämättä aina itselleen, vaan voi toimia esimerkiksi läheisensä puolesta.

Ihmislähtöisyyden ymmärtäminen on saavutettavuuden ytimessä

Teknisen toteutuksen lisäksi saavutettavuus on myös asennetta. Sen tärkeyden ymmärtää parhaiten ihmislähtöisyyden kautta, sillä kyseessä on aina oikeat ihmiset sekä heidän elämänlaatunsa parantaminen. Oman henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen ovatkin avainasemassa saavutettavan digitaalisen palvelun kehityksessä sekä ylläpidossa, sillä vain ymmärryksen lisäämisen sekä asenteiden muuttumisen kautta saavutettavuutta pystytään oikeasti parantamaan.

Muistilista saavutettavaan digitaaliseen palveluun

  • Ota tueksi osaava kumppani sekä saavutettavuusasiantuntija ja huomioi saavutettavuus heti alusta alkaen, mikäli olet luomassa täysin uutta palvelua. Jo olemassa olevan palvelun saavutettavuuden parantaminen on helpointa käynnistää saavutettavuusauditoinnin kautta.
  • Saavutettavuus vaatii jatkuvaa ylläpitoa, joten henkilöstön säännöllinen kouluttaminen varmistaa saavutettavuusosaamisen tason säilymisen.
  • Suosi tekstisisällöissä yksinkertaisuutta niin tekstin muotoilussa kuin rakenteessakin.
  • Lisää kuviin vaihtoehtoinen teksti eli ns. alt-teksti, jotta myös ruudunlukuohjelmia käyttävät pääsevät nauttimaan kuvasisällöstä.
  • Suosi videoissa laadukkaita tekstityksiä, joita ei ole poltettu kiinni videoon.
  • Muista saavutettavuus myös sosiaalisen median kanavissa! Aloita hastagien sanat isolla kirjaimella ja lisää myös somessa kuviin alt-tekstit.

Artikkelin kirjoittaja Sanna Kramsi on IAAP-sertifioitu PunaMusta-yritysperheeseen kuuluvan Exoven vanhempi kehittäjä sekä saavutettavuuden lähettiläs js saavutettavuuskillan vetäjä.

Jaa

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Jätä meille yhteystietosi ja kerro, mistä palveluistamme haluaisit kuulla lisää. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä arkisin vuorokauden sisällä.

Tilaa uutiskirje

Kerromme sinulle uutiskirjeessämme upeista asiakastoteutuksista ja kuulet vinkkejä, miten hyödyntää palveluitamme. Täytä sähköpostiosoitteesi ja tilaa.

Lue lisää asiantuntija-artikkeleita