Hiilineutraalit painotuotteet  

Jokainen ympäristön hyväksi otettu askel on merkittävä, ja hiilineutraalin painotuotteen valitseminen on konkreettinen teko ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Meidän kanssamme toimiessasi tiedät, että ympäristöasiat on aina huomioitu niin tuotteissa kuin arvoketjussakin.

VALITSE YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN 100-PROSENTTISESTI HIILINEUTRAALI PAINOTUOTE

Tarjoamme lähes kaikki mainospainotuotteet ja viestinnän materiaalit 100-prosenttisesti hiilineutraaleina asiakkaidemme niin halutessa ilman lisämaksua. Tähän kuuluvat esimerkiksi esitteet, käyntikortit, kortit, julisteet, vuosikertomukset ja vastuullisuusraportit sekä alle 3 000 kappaleen painosmäärien kirjat, katalogit, suoramainokset ja lehdet pois lukien sanomalehdet.

Myös yli 3 000 kappaleen painosmääräisten lehdet, katalogit ja vastaavat julkaisut on mahdollista painaa hiilineutraalisti asiakkaan niin halutessa. Tällöin kompensoinnin osuus tuotteen hinnasta on 0,5-1 prosenttia.

Saat käyttöösi Hiilineutraali painotuote -merkin, jonka voi halutessaan lisätä tuotteisiinsa viestimään omille asiakkaille siitä, että on tehnyt vastuullisen valinnan.

Hiilineutraalisti painamme asiakkaan halutessa ilman lisämaksua:
  • käyntikortit, kutsut, julisteet, flyerit ja kortit
  • vastuullisuusraportit ja vuosikertomukset
  • alle 10 000 kappaleen painosmäärien esitteet ja kirjat
  • alle 3 000 kappaleen painosmäärien kuvastot, luettelot ja lehdet (pois lukien sanomalehdet).

Suuremmat painosmäärät ja muut paperille painettavat tuotteet on myös mahdollista painaa hiilineutraalisti niin halutessasi lisämaksusta.

NÄIN SYNTYY HIILINEUTRAALI PAINOTUOTE

100-prosenttisesti hiilineutraali painotuote saadaan, kun päästöjä vähennetään tuotannon jokaisessa vaiheessa. Jäljelle jäävät päästöt kompensoimme Verified Carbon Standard (VCS) -sertifioidun ilmastoprojektin kautta täysimääräisesti. Kokonaisuutta valvoo puolueeton kolmas osapuoli.

Käytännössä hiilineutraalin painotuotteen tuotanto alkaa tekemästämme päästölaskelmasta. Päästöt laskemme vaiheittain aina paperinvalmistuksesta rahtiin ja työntekijöiden työmatkoihin. Laskelma painotuotteen päästöistä perustuu siis tarkkaan tietoon. Halutessasi voimme toimittaa sinulle painotuotteesi osalta painotuotekohtaisen laskelman.

PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN ON RATKAISEVASSA ASEMASSA

Emme ainoastaan kompensoi päästöjä, vaan teemme konkreettisia tekoja niiden vähentämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi paperivalinnat, hukkapaperin vähentäminen ja tuotantotilojen valaistuksen muuttaminen LED-valaistukseksi. Vähennämme tuotannon ympäristökuormaa myös panostamalla ajanmukaisiin ja ympäristöä vähemmän kuormittaviin laitteisiin ja koneisiin.

Aito ympäristötyö on jatkuvaa kehitystä, joten tavoitteemme on vähentää toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormaa suhteessa tuotantoon tulevinakin vuosina. Pienensimme hiilijalanjälkeämme 2018–2019 20 %:lla, 2019–2020 16 %:lla ja 2021–2022 3,4 %:lla. Vuonna 2020–2021 painoliiketoimintamme hiilijalanjälki kasvoi 0,5 prosenttia. Joensuun tuotantolaitoksella tehdyt tuotantomuutokset nostivat väliaikaisesti propaanin kulutusta, mikä kasvatti hiilijalanjälkeä.

Huomioimme toiminnassamme myös esimerkiksi paperinvalmistuksen ja paperivalintojen ympäristövaikutuksen. Ohjaamme asiakkaitamme ympäristövastuullisiin valintoihin ja pyrimme jatkuvasti vähentämään jätepaperin määrää. Liiketoimintamme ympäristövaikutuksia arvioidaan säännöllisesti ja johdetaan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

KOMPENSAATION MERKITYS

VCS on vapaaehtoista päästökauppaa standardisoivan Verran sertifikaatti. Sertifikaatti varmistaa, että kompensointiin käytettävät päästöyksiköt ovat todellisia, mitattuja, raportoituja ja ulkopuolisen tahon toimesta todennettuja, sekä käytetään vain yhden kerran yhden tahon toteuttamaan kompensointiin.

Hiilineutraalien painotuotteidemme kompensaatiot on kohdistettu hankkeeseen, joka suojelee Amazonin sademetsää Perun puoleisella alueella. Vaikka kompensaation määrä painotuotteen kokonaisarvosta on vähäinen, sillä on tärkeä merkitys kohdealueelle sekä ekologisesta että sosiaalisesta näkökulmasta. Suojeltu metsä sitoo hiilidioksidia, mutta sen lisäksi hanke esimerkiksi tukee luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä paikallisen väestön koulutusta ja toimeentuloa.

Haluamme kovasti tarjota kotimaisia kompensointikohteita, mutta kaksoislaskennasta johtuen se ei vielä ole mahdollista. Lue lisää kompensoinnista blogistamme.

Jaa

Asiantuntijamme kertoo sinulle lisää

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Jätä meille yhteystietosi ja kerro, mistä palveluistamme haluaisit kuulla lisää. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä arkisin vuorokauden sisällä.

Tilaa uutiskirje

Kerromme sinulle uutiskirjeessämme upeista asiakastoteutuksista ja kuulet vinkkejä, miten hyödyntää palveluitamme. Täytä sähköpostiosoitteesi ja tilaa.