Vastuullisuus

Vastuullisuus on yksi tärkeimmistä arvoistamme sekä keskeinen osa strategiaamme ja jokapäiväistä toimintaamme. Arvolupauksemme on: Vaikuttavia asioita. Hyvien kanssa. Ilmiömäisesti.

Huolehdimme vastuullisesti brändistäsi

Tarjoamme asiakkaillemme konkreettisia tapoja heidän omien vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa muun muassa tarjoamalla hiilineutraaleja painotuotteita ja ohjaamalla asiakkaitamme aktiivisesti ympäristöystävällisiin valintoihin, kuten kierrätys- ja pienemmän ympäristökuorman materiaaleihin, sekä auttamalla mahdollisimman kestävien ja pitkäaikaisten ratkaisujen suunnittelussa ja tuottamisessa – onpa kyse sitten myymälämarkkinoinnin tarpeista tai verkkosivuston suunnittelusta. Suunnittelijamme ovat kouluttautuneet saavutettavuuden huomioimiseen digitaalisissa ratkaisussa.

Asetimme tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteemme

Teemme myös vastuullisia valintoja puolestasi: painamme lähes kaikki mainospainotuotteet ja viestinnän materiaalit 100-prosenttisesti hiilineutraalina asiakkaidemme niin halutessaan ilman lisäveloitusta. Esimerkiksi käyntikortteja, esitteitä, julisteita tai vastuullisuusraportteja saa meiltä 100-prosenttisesti hiilineutraalisti painettuna.

Vuoden 2024 alusta alkaen pystymme toimittamaan asiakkaillemme ja muulle arvoketjullemme heidän tarvitsemansa tiedot heidän omaa CSRD-raportointiaan varten direktiivin vaatimassa laajuudessa. Ilmastoasioiden osalta meidän on mahdollista toimittaa tarvittavat tiedot vielä tarkemmin – SBT-standardin edellyttämällä tasolla.

Teemme jatkuvaa, tuloksekasta työtä myös oman hiilijalanjälkemme minimoimiseksi. Olemme onnistuneet pienentämään hiilijalanjälkeämme 2018–2019 20 %:lla, 2019–2020 16 %:lla, 2021–2022 3,4 %:lla ja 2022–2023 24,9 %:lla. Vuonna 2020–2021 painoliiketoimintamme hiilijalanjälki kasvoi 0,5 prosenttia. Joensuun tuotantolaitoksella tehdyt tuotantomuutokset nostivat väliaikaisesti propaanin kulutusta, mikä kasvatti hiilijalanjälkeä.

Konsernina sitouduimme 28.2.2022 Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten ilmastotavoitteiden (science-based targets, SBT) asettamiseen. Asetimme absoluuttiset tavoitteet vähentää hiilidioksidipäästöjämme Pariisin sopimuksen 1,5 asteen mukaisesti. Käytämme vertailuvuotena vuotta 2022 ja sitoudumme vähentämään oman toimintamme suoria päästöjä sekä epäsuoria tuotteiden ja palveluiden hankinnasta syntyviä päästöjä vuosittain 5,25 % vuoden 2022 tasoon nähden, jolloin pienennämme hiilijalanjälkeämme 42 % vuoden 2030 loppuun mennessä. Science Based Targets -hanke hyväksyi asettamamme tavoitteet toukokuussa 2024.

Lisätietoa konsernimme vastuullisuudesta löydät vastuullisuusraportistamme.

Mitä tapahtui vuonna 2023 vastuullisuudessamme?

Vuoteen mahtuu monia edistyksen askeleita vastuullisuutemme kehittämisessä. Tässä luettavaksi konsernimme vastuullisuusraportti, ole hyvä.

Kaikille näkyvä -kampanja nostaa saavutettavuuden esiin

Jokaiselle suomalaiselle kuuluu tasavertainen oikeus osallistua yhteiskuntaan ja elää elämyksellistä elämää.  Kaikille näkyvä -kampanjan avulla haluamme edistää saavutettavuutta lisäämällä tietoisuutta sekä herättää keskustelua aiheen ympärillä. Lisäksi haluamme kannustaa yrityksiä toteuttamaan saavutettavia ratkaisuja niin fyysisissä kuin digitaalisissa tuotteissa ja palveluissa.

Sertifioinnit kertovat konkreettisista teoista

Hiilineutraali painotuote

Tarjoamme lähes kaikki mainospainotuotteet ja viestinnän materiaalit 100-prosenttisesti hiilineutraaleina asiakkaidemme niin halutessa ilman lisämaksua. 100-prosenttisesti hiilineutraali painotuote saadaan, kun päästöjä vähennetään tuotannon jokaisessa vaiheessa. Jäljelle jäävät päästöt kompensoimme Verified Carbon Standard (VCS) -sertifioidun ilmastoprojektin kautta täysimääräisesti. Kokonaisuutta valvoo puolueeton kolmas osapuoli.

Lue lisää hiilineutraaleista painotuotteista

Nolla tapaturmaa​

Olemme sitoutuneet henkilöstömme hyvinvoinnin edistämiseen, ja tästä esimerkkinä olemme Nolliksen eli Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen. Foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Kuten serftifikaatissammekin sanotaan: Työpaikkamme tavoitteena on kehittyä työturvallisuudessa maailman kärkeen.

ISO 9001- ja 14001-standardi​

Me PunaMustassa olemme sitoutuneet noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Laatu- ja ympäristöasioitamme johdetaan ISO 9001- ja 14001-standardien vaatimusten mukaisesti. Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset sekä lait ja asetukset, joten kehitämme jatkuvasti ympäristö- ja laatuasioita. 

ISO 27001 -sertifikaatin tunnus

ISO 27001 -standardi​

Osana vastuullista tietohallintoamme PunaMusta Media -konsernille on myönnetty ISO 27001 -tieturvasertifikaatti. Standardin tavoitteena on varmistaa organisaation tietoturvallisuuden hallinnan ajantasaisuus, kattavuus ja kehittyminen. Sertifiointityö on auttanut meitä luomaan vahvan tietoturvajärjestelmän, varmistamaan tietoturvan jatkuvaa parantamista sekä vastaamaan paremmin muuttuviin tietoturvauhkiin, jotta voimme jatkossa kehittää tietoturvaamme entistä paremmaksi.


PEFC

PunaMustalla on puukuidun alkuperästä ja sen hallintaketjuista (CoC) kertova serifioitu PEFC-järjestelmä (PEFC/02-31-151). PEFC-merkityn tuotteen valmistamiseen käytetty puuraaka-aine on peräisin ekologisesti hoidetuista ja sertifioiduista metsistä. Metsien hoidossa on otettu huomioon YK:n kestävän kehityksen periaatteet. Suomen talousmetsistä yli 90 prosenttia on PEFC-sertifioituja.

Avainlippu

Avainlippu-merkin käyttöoikeus kertoo siitä, että tuotteemme ja palvelumme ovat valmistettu Suomessa. PunaMusta on täysin kotimainen toimija, lukuun ottamatta meille yrityskaupan kautta tullutta PunaMusta Coloron Virossa toimivaa tytäryhtiötä. Kaikki tuotteemme voit ostaa täysin kotimaisesti. Palveluiden kotimaisuus ja kotimaisen työn tukeminen ovat meille PunaMustassa keskeisiä arvotekijöitä. Suosimme kotimaisia tuotteita ja palveluita myös omissa hankinnoissamme laittaen sitä kautta hyvän kiertämään.

Lue lisää Avainlipusta

Whistleblowing-ilmoituskanava

Whistleblowing-ilmoituskanavan avulla pyrimme pienentämään väärinkäytöksiin liittyviä riskejä. Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Ilmoituskanava on tarkoitettu väärinkäytösepäilyistä, kuten rahanpesusta, veronkierrosta, ympäristösuojelurikoksesta tai muusta epäeettisestä tai laittomasta toiminnasta ilmoittamiseen. Kanava on konsernimme, PunaMusta Median yritysten yhteinen.

Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta ilmoituksen tekeminen onnistuu anonyymisti. Ulkopuolinen palveluntarjoaja, Granite, varmistaa ilmoitusten nimettömän käsittelyn. Ilmoittaja saa ilmoituksen tehtyään linkin ja numerokoodin, jonka avulla voi myöhemmin seurata asian käsittelyä ja lähettää viestejä.

Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteiden tai reklamaatioiden käsittelyyn.

Tee ilmoitus

Kiitos, kun olet kanssamme edistämässä eettistä liiketoimintaamme!

Asiantuntijamme kertoo sinulle lisää

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Jätä meille yhteystietosi ja kerro, mistä palveluistamme haluaisit kuulla lisää. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä arkisin vuorokauden sisällä.

Tilaa uutiskirje

Kerromme sinulle uutiskirjeessämme upeista asiakastoteutuksista ja kuulet vinkkejä, miten hyödyntää palveluitamme. Täytä sähköpostiosoitteesi ja tilaa.