Vastuullisuus

Vastuullisuus on yksi tärkeimmistä arvoistamme sekä keskeinen osa strategiaamme ja jokapäiväistä toimintaamme. Arvolupauksemme on: huolehdimme vastuullisesti brändistäsi. 

Huolehdimme vastuullisesti brändistäsi

Tarjoamme asiakkaillemme konkreettisia tapoja heidän omien vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa muun muassa tarjoamalla hiilineutraaleja painotuotteita ja ohjaamalla asiakkaitamme aktiivisesti ympäristöystävällisiin valintoihin, kuten kierrätys- ja pienemmän ympäristökuorman materiaaleihin, sekä auttamalla mahdollisimman kestävien ja pitkäaikaisten ratkaisujen suunnittelussa ja tuottamisessa – onpa kyse sitten myymälämarkkinoinnin tarpeista tai verkkosivuston suunnittelusta. Suunnittelijamme ovat kouluttautuneet saavutettavuuden huomioimiseen digitaalisissa ratkaisussa.

Hiilinegatiivinen vuoden 2029 loppuun mennessä

Teemme myös vastuullisia valintoja puolestasi: tarjoamme lähes kaikki mainospainotuotteet ja viestinnän materiaalit 100-prosenttisesti hiilineutraalina kaikille asiakkaillemme automaattisesti ilman lisäveloitusta. Esimerkiksi käyntikortteja, esitteitä, julisteita tai vastuullisuusraportteja saa meiltä vain 100-prosenttisesti hiilineutraalisti painettuna.

Vuoden 2024 alusta alkaen pystymme toimittamaan asiakkaillemme ja muulle arvoketjullemme heidän tarvitsemansa tiedot heidän omaa CSRD-raportointiaan varten direktiivin vaatimassa laajuudessa. Ilmastoasioiden osalta meidän on mahdollista toimittaa tarvittavat tiedot vielä tarkemmin – SBT-standardin edellyttämällä tasolla.

Teemme jatkuvaa, tuloksekasta työtä myös oman hiilijalanjälkemme minimoimiseksi. Olemme onnistuneet pienentämään hiilijalanjälkeämme 2018–2019 20 %:lla, 2019–2020 16 %:lla ja 2021–2022 3,4 %:lla. Vuonna 2020–2021 painoliiketoimintamme hiilijalanjälki kasvoi 0,5 prosenttia. Joensuun tuotantolaitoksella tehdyt tuotantomuutokset nostivat väliaikaisesti propaanin kulutusta, mikä kasvatti hiilijalanjälkeä.

Emoyhtiömme PunaMusta Media Oyj on määrittänyt koko konsernimme tavoitteeksi olla hiilinegatiivinen vuoden 2029 loppuun mennessä. Konsernina olemme 28.2.2022 sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten ilmastotavoitteiden (Science Based Targets, SBT) asettamiseen. Seuraavaksi asetamme tavoitteet ja hyväksytämme ne YK:n alaisella järjestöllä vuoden 2023 aikana. Lisätietoa konsernimme vastuullisuudesta löydät vastuullisuusraportistamme.

Mitä tapahtui vuonna 2022 vastuullisuudessamme?

Vuoteen mahtuu monia edistyksen askeleita vastuullisuutemme kehittämisessä. Tässä luettavaksi konsernimme vastuullisuusraportti, ole hyvä.

Sertifioinnit kertovat konkreettisista teoista

Hiilineutraali painotuote

Tarjoamme lähes kaikki mainospainotuotteet ja viestinnän materiaalit 100-prosenttisesti hiilineutraaleina automaattisesti kaikille asiakkaillemme. 100-prosenttisesti hiilineutraali painotuote saadaan, kun päästöjä vähennetään tuotannon jokaisessa vaiheessa. Jäljelle jäävät päästöt kompensoimme Verified Carbon Standard (VCS) -sertifioidun ilmastoprojektin kautta täysimääräisesti. Kokonaisuutta valvoo puolueeton kolmas osapuoli.

Lue lisää hiilineutraaleista painotuotteista

Nolla tapaturmaa​

Olemme sitoutuneet henkilöstömme hyvinvoinnin edistämiseen, ja tästä esimerkkinä olemme Nolliksen eli Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen. Foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Kuten serftifikaatissammekin sanotaan: Työpaikkamme tavoitteena on kehittyä työturvallisuudessa maailman kärkeen.

ISO 9001- ja 14001-standardi​

Me PunaMustassa olemme sitoutuneet noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Laatu- ja ympäristöasioitamme johdetaan ISO 9001- ja 14001-standardien vaatimusten mukaisesti. Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset sekä lait ja asetukset, joten kehitämme jatkuvasti ympäristö- ja laatuasioita. 

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki kertoo sitoutumisestamme ympäristökuormituksen minimoimiseen. Joutsenmerkki on myönnetty meille osoituksena siitä, että täytämme tiukat vaatimukset mm. käytettyjen kemikaalien laadun ja määrän, työturvallisuuden, energiankäytön ja laadun osalta. Joutsenmerkin kriteerit kattavat tuotannon ja tuotteen koko elinkaaren raaka-aineista loppukäyttöön. Ympäristömerkki kattaa sanoma- ja aikakauslehtien sekä mainospainotuotteidemme tuotannon.  

Lue lisää Joutsenmerkistä

FSC ja PEFC

PunaMustalla on myös puukuidun alkuperästä ja sen hallintaketjuista kertovat FSC- ja PEFC-sertifioinnit. FSC- tai PEFC-merkityn tuotteen valmistamiseen käytetty puuraaka-aine on peräisin kestävällä periaatteella hoidetuista – sertifioiduista metsistä. Suomen metsistä 90 prosenttia on PEFC-sertifioituja.

Avainlippu

Avainlippu-merkin käyttöoikeus kertoo siitä, että tuotteemme ja palvelumme ovat valmistettu Suomessa. PunaMusta on täysin kotimainen toimija, lukuun ottamatta meille yrityskaupan kautta tullutta PunaMusta Coloron Virossa toimivaa tytäryhtiötä. Kaikki tuotteemme voit ostaa täysin kotimaisesti. Palveluiden kotimaisuus ja kotimaisen työn tukeminen ovat meille PunaMustassa keskeisiä arvotekijöitä. Suosimme kotimaisia tuotteita ja palveluita myös omissa hankinnoissamme laittaen sitä kautta hyvän kiertämään.

Lue lisää Avainlipusta

Asiantuntijamme kertoo sinulle lisää

Johtaja, strateginen myynti

Juha-Mikko Vainio

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Jätä meille yhteystietosi ja kerro, mistä palveluistamme haluaisit kuulla lisää. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä arkisin vuorokauden sisällä.

Tilaa uutiskirje

Kerromme sinulle uutiskirjeessämme upeista asiakastoteutuksista ja kuulet vinkkejä, miten hyödyntää palveluitamme. Täytä sähköpostiosoitteesi ja tilaa.