Asiantuntija-artikkelit

Keskitetty aineiston- ja brändinhallinta tuo etuja koko organisaatiolle

Organisaatiot haluavat nykypäivänä välittää brändiviestinsä ja -kokemuksensa asiakkailleen yhtenäisenä ja johdonmukaisena, mutta samalla aineistonhallinnalta kaivataan tehokkuutta ja automatisointia. Hajallaan eri verkkolevyillä tai pilvipalveluissa olevat aineistot tuntuvat kuitenkin olevan arkipäivää monessa organisaatiossa. Kun tiedostoja on tallennettu moneen eri sijaintiin, eikä erilaisia mediapankkeja tai muita materiaalien säilytyspaikkoja ole integroitu muihin järjestelmiin, tulee materiaalien ylläpidosta ja jakamisesta vaikeaa ja manuaalisesti raskasta. Myös brändinhallinta on haastavaa, kun materiaaleista tuotetaan useita eri versioita eri käyttäjien toimesta.

Digitaalinen aineiston- ja brändinhallinnan palvelu, Gredi Content HUB, tarjoaa yhden näkymän organisaation sähköiseen tietoon kokoamalla tiedostot kaikkien organisaation työntekijöiden ulottuville. Se on tehokas työväline, joka tukee yhteisiä toimintamalleja ja sitoo yhteen niin tiedon, aineistot kuin niiden tekijät ja käyttäjätkin.

Kiireisessä maailmassa aineistojen etsimiseen, hallinnointiin ja jakamiseen käytetty aika halutaan organisaatioissa valjastaa tehokkaampaan ja tuottavampaan työhön. Kun aineistot ovat tallessa yhdessä paikassa, niiden etsimiseen käytetty aika vähentyy ja työskentely tehostuu. Myös päällekkäisen työn määrä vähentyy, kun käyttäjä ohjataan käyttämään jo olemassa olevia materiaaleja. Keskitetty aineiston- ja brändinhallintapalvelu sujuvoittaa lisäksi etätyöskentelyä, kun tarvittaviin materiaaleihin pääsee käsiksi mistä ja milloin vain – myös mobiilissa.

Tuottavuutta ja tasalaatuisuutta myyntiin

Myynnin merkitystä organisaatiolle ei voi kiistää. Mikäli myyntiprosessi sakkaa, jää yrityksen elinkaari lyhyeksi. Kun organisaatiossa liikkuva tieto kerätään yhteen keskitettyyn aineiston- ja brändinhallintapalveluun, se on kaikkien organisaation asiantuntijoiden hyödynnettävissä yli osastorajojen. Yhteinen alusta ohjaa organisaation eri toimintoja yhtenäisiin toimintamalleihin, jotka lisäävät myynnin tuottavuutta sekä tasalaatuistavat myyntityötä, kun toimivaksi hiottu myyntiprosessi on kaikkien käytettävissä.

Brändihallitut materiaalit yhtenäistävät ilmeen

Vahva, erottuva ja yhtenäinen brändikokemus on yksi markkinoinnin kivijaloista. Oli kyseessä sitten myyntiesitys, kuvamateriaali tai mainosaineisto, organisaation brändi-ilmeen tulisi säilyä tunnistettavana materiaalista ja ympäristöstä toiseen. Myös asiakaskohtaiset personoinnit luovat materiaaleista yksilöllisiä ja rakentavat asiakaskokemusta henkilökohtaisemmaksi.

Toisaalta erilaisten versioiden tuottamiseen ei organisaatioissa haluta käyttää aikaa tai resursseja ja erilaisia työnkulun pullonkauloja pyritään aktiivisesti vähentämään. Content HUB -palveluun tallennettujen dynaamisten aineistopohjien avulla brändihallittujen materiaalien versiointi onnistuu automaattisesti eri kanaviin, asiakkaille ja formaatteihin ilman erityistä graafista osaamista tai taitto- tai kuvankäsittelyohjelmia. Täysin selainpohjainen aineistojen lokalisointi helpottaa brändinhallintaa sekä säästää brändi-ilmeen vartijan aikaa ja hermoja. Hallinnan tunne brändistä lisääntyy ja aineistot pysyvät yhtenäisinä, vaikka tekijä, media tai kieli vaihtuisivatkin.

Dataan perustuvaa mitattavuutta

Organisaation brändiviestinnässä ja sen kehittämisessä tulisi myös huomioida asiakkaiden jatkuvasti muuttuvat vaatimukset ja tarpeet. Päätökset brändiviestien kehittämisestä tulisi myös perustaa arvailun sijaan mitattuun tietoon. Digitaalisen aineiston- ja brändinhallinnan mittaus- ja raportointityökalujen avulla viestintää onkin mahdollista kehittää ja brändinhallinnan osaamista kasvattaa dataan perustuen. Gredi Content HUB -palvelusta saa helposti kerättyä tietoa esimerkiksi toimivimmista brändiviesteistä tai kohderyhmän parhaiten tavoittavasta kanavasta.

PunaMusta-yritysperheeseen kuuluva Exove on digitaalisen markkinointiviestinnän edelläkävijä, joka kasvattaa digitaalisen pääomasi tuottoa automatisoinnin, tiedon yhdistämisen, brändin- ja aineistonhallinnan, sisällöntuotannon ja monikanavaisen viestinnän keinoin.

Blogitekstin kirjoittaja, Exoven myyntijohtaja, Matti Tammisalo on brändinhallinnan ja digitaalisten ratkaisujen visionääri.

Jaa

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Jätä meille yhteystietosi ja kerro, mistä palveluistamme haluaisit kuulla lisää. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä arkisin vuorokauden sisällä.

Tilaa uutiskirje

Kerromme sinulle uutiskirjeessämme upeista asiakastoteutuksista ja kuulet vinkkejä, miten hyödyntää palveluitamme. Täytä sähköpostiosoitteesi ja tilaa.

Lue lisää asiantuntija-artikkeleita