Asiantuntija-artikkelit

Nolla-ajattelutapa yhdistää – kohti entistä turvallisempaa työympäristöä

Kun yritys ryhtyy kehittämään työturvallisuutensa tasoa, Nolla tapaturmaa -foorumi, eli tuttavallisemmin Nollis, tarjoaa siihen erinomaista tukea. Toki työturvallisuuden kehittäminen edellyttää sitoutumista koko yritykseltä, niin johdolta kuin työntekijöiltä, jotta opitut asiat saadaan vietyä käytäntöön. Työterveyslaitoksen koordinoiman Nolliksen tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen.

PunaMusta Media on ollut sen jäsen vuodesta 2020. Liityimme foorumiin, sillä työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijöiden turvallisesta työskentelystä, ja työturvallisuutta edistävä ryhmä tarjoaa siihen asiantuntevaa tukea. Yrityksemme arvoihin kuuluu vastuullisuus, mikä myös sisältää vastuun työntekijöidemme hyvinvoinnista.

Nollikseen kuuluu 450 yritystä ympäri Suomen, ja yksi sen parhaista anneista onkin verkostoituminen. Yritykset tarjoavat toisilleen tärkeää tietoa ja hyviä käytäntöjä, joten kaikkea ei tarvitse keksiä itse uudelleen. Moni Nolliksen jäsenistä on jo kehittänyt työturvallisuuden parantamiseen hyviä ratkaisuja, joita voimme soveltaa omaan toimintaamme. Nolliksessa kaikki yritykset ilmoittavat turvallisuuslukunsa samalla tavalla. Se helpottaa oman kehityksen seuraamista ja vertailua muiden yritysten tilanteeseen.

Nolla tapaturmaa -foorumi kuvake

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Nolliksen jäsenyrityksiä yhdistää ajattelutapa, jonka mukaan kaikki tapaturmat ovat estettävissä, eli niin sanottu Nolla-ajattelutapa. Sitoudumme päättäväisesti työturvallisuuden sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tapaturmataajuutta laskettaessa mukaan luetaan työssä tapahtuva tapaturma, josta aiheutuu tapahtumispäivän lisäksi vähintään yhden päivän työkyvyttömyys. Tavoite siis on, että tapaturmia olisi pyöreä nolla. Tapaturmien estämisen lisäksi Nolliksessa pyritään laajemmin työterveyden kehittämiseen. Sen muita tavoitteita ovat:

  • Nolla ammattitautia
  • Nollatoleranssi kiusaamiselle
  • Nolla työstä johtuvaa sairaslomaa
  • Nolla hoitamatonta väkivalta- tai häirintätapausta
  • Nolla työuupumustapausta
  • Nolla työturvallisuudesta tietämätöntä esimiestä ja työntekijää

Nolliksen jäsenenä olemme sitoutuneet näihin tavoitteisiin sekä foorumin toimintaperiaatteisiin, joita ovat työturvallisuuden kehittäminen yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa, työterveyden ja -turvallisuuden ottaminen osaksi työpaikan tuloksellista toimintaa sekä sitoutuminen ilmoittamaan tarvittavat turvallisuustiedot foorumille vuosittain. Turvallisuustietojen perusteella Nolliksen jäsenet voivat hakea vuosittain tasoluokitusta. Sen tarkoitus on auttaa meitä seuraamaan työpaikkamme työturvallisuuden kehitystä sekä kannustaa meitä kohti välitavoitteita. Arvioinnin kriteereinä ovat muun muassa tapaturmataajuus ja tapaturmien vakavuus. Lisäksi edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.

Riskitilanteita trukkiliikenteestä paperiviiltoihin

Työterveys- ja työturvallisuusvaarat ja niihin liittyvien riskien kartoitus on meillä systemaattista toimintaa. Esimiehet saavat säännöllisesti lisäkoulutusta ja apua työturvallisuusasioissa, jotta taidot pysyvät ajan tasalla. Meillä työturvallisuuden riskit liittyvät etenkin painotuotantoon, vaikka toki toimistotyössä pyrimme tunnistamaan ja välttämään kuormitustilanteita. Esimerkiksi trukkiliikenne aiheuttaa riskejä ja läheltä piti -tilanteita. Ammattitaitoisten ja kokeneiden kuskiemme ansiosta olemme välttyneet monelta tapaturmalta.

Onnettomuuksia aiheutuu herkästi myös, kun työntekijä astuu vahingossa harhaan korokkeelta, kun kuvittelee jalkojen alla olevan tukevaa maata. Tyypillisiä pienempiä vahinkoja painotuotannossa ovat paperiviillot, sillä paperin reuna on terävä kuin veitsenterä. Vakavimmat tapaturmat tapahtuvat kuitenkin koneiden ja laitteiden kanssa työskenneltäessä. Siksi onkin erityisen tärkeää, että konekohtaiset vaarojen arvioinnit on tehty ja päivitetty. Työnantajan vastuulla on huolehtia koneiden olevan asianmukaisessa kunnossa. Työnantajan velvollisuus on myös tehdä jokaiselle koneelle käyttöönottotarkastus – silloinkin, kun kone siirtyy paikasta toiseen.

Jokainen turvallisuushavainto opettaa

Paras ja tehokkain tie työturvallisuuden parantamiseen on turvallisuushavainnoista ilmoittaminen. Turvallisuushavainnot eivät sisällä ainoastaan tapaturmia vaan myös muut havainnot ja läheltä piti -tilanteet. Jokainen havaittu turvallisuustilanne tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen. Näin seuraavan kerran vastaavat tilanteet ja sen myötä mahdolliset onnettomuudet voidaan välttää. Turvallisuushavaintojen lisääntyessä tapaturmien määrä lähtee todistetusti laskuun. Olemme kasvattaneet vuosittain mukavasti työturvallisuusilmoitustemme määrää.

Turvallisuushavainnoit vuosittain 2019-2021. Vuonna 2019 14kpl, vuonna 2020 66kpl, vuonna 2021 27kpl

Kannustammekin henkilöstöämme ilmoittamaan havainnoista matalalla kynnyksellä. Kun jokainen ilmoitus tutkitaan nopeasti ja tehdään tarvittavat toimenpiteet, teemme työympäristöstämme turvallisemman askel kerrallaan.

Blogitekstin asiantuntijana toimi PunaMustan työturvallisuuspäällikkö Kari-Pekka Turunen, jonka tehtävänä on tukea yksiköiden esimiehiä ja työturvallisuusorganisaatiota, yhtenäistää yksiköiden hyviä käytäntöjä sekä varmistaa, että kaikkien toimipaikkojen lain määräämät velvoitteet täyttyvät.

Jaa

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Jätä meille yhteystietosi ja kerro, mistä palveluistamme haluaisit kuulla lisää. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä arkisin vuorokauden sisällä.

Tilaa uutiskirje

Kerromme sinulle uutiskirjeessämme upeista asiakastoteutuksista ja kuulet vinkkejä, miten hyödyntää palveluitamme. Täytä sähköpostiosoitteesi ja tilaa.

Lue lisää asiantuntija-artikkeleita