Asiantuntija-artikkelit

Otamme vastuullisuuden tosissamme – 7 vastuullista tekoa

Toimimalla vastuullisesti huolehdimme niin yhtiömme, henkilöstömme, asiakkaidemme kuin ympäristömmekin tulevaisuudesta. Kun vastuullisuus on aitoa, se näkyy konkreettisina tekoina. Vastuullisuutemme tärkein periaate on, että vastuullisuustekomme ovat aitoja ja vaikuttavia, ja kerromme niistä rehellisesti ja läpinäkyvästi.

Olemme antaneet arvolupauksen asiakkaillemme: huolehdimme vastuullisesti brändistäsi. Mitä se vastuullisuus oikeasti tarkoittaa? Tässä avattuna muutamia konkreettisia toimenpiteitä, joista olemme erityisen ylpeitä.

1. TÄRKEIN YMPÄRISTÖTEKOMME ON OMAN HIILIJALANJÄLKEMME PIENENTÄMINEN

Olemme jo vuosia tehneet toimenpiteitä hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Tämä on tärkeintä, mitä jokainen yritys voi tehdä, mikäli aidosti välittää ympäristön tulevaisuudesta.

Olemme onnistuneet pienentämään hiilijalanjälkeämme 2018–2019 20 %:lla, 2019–2020 16 %:lla, 2021–2022 3,4 %:lla ja 2022–2023 24,9 %:lla . Vuonna 2020–2021 painoliiketoimintamme hiilijalanjälki kasvoi 0,5 prosenttia. Joensuun tuotantolaitoksella tehdyt tuotantomuutokset nostivat väliaikaisesti propaanin kulutusta, mikä kasvatti hiilijalanjälkeä. Kuulumme PunaMusta Media -konserniin, jonka tavoite on olla hiilinegatiivinen viimeistään vuonna 2029.

Näin onnistumme

Teemme jatkuvaa työtä oman hiilijalanjälkemme minimoimiseksi, ja sillä saamme aikaan näkyviä tuloksia. Hiilijalanjälkemme pienentymiseen olemme voineet vaikuttaa valinnoilla, joita ovat muun muassa:

  • Kaikki ostamamme sähkö on vihreää, uusiutuvaa sähköä.
  • Vähennämme jatkuvasti jätepaperin ja kemikaalien määrää.
  • Kierrätämme painolevyt ja olemme siirtyneet käyttämään prosessivapaita painolevyjä.
  • Olemme vähentäneet sähkön kulutusta uusimmalla laitekantaa vähemmän kuluttaviin.
  • Muuttamalla valaistusta LED-valaistukseksi.
  • Siirtymällä hiilineutraaliin kaukolämpöön osassa toimipisteistä.
  • Kierrätämme kalvomuovin sekä olemme siirtyneet käyttämään monikerroskalvoa.
  • Huomioimme paperilaatujen ympäristövaikutukset.
  • Olemme investoineet jätepuristimeen, mikä on vähentänyt tyhjennyskertoja viidesosaan.

2. KAIKKI TUOTTEEMME JA PALVELUMME VOI OSTAA TÄYSIN KOTIMAISINA

Palveluiden kotimaisuus ja kotimaisen työn tukeminen ovat meille PunaMustassa keskeisiä arvotekijöitä. Siitä kertoo myös tuotteillemme ja palveluillemme myönnetty Avainlippu-tunnus. Avainlippu on käytössämme osoituksena siitä, että työ on tehty täällä Suomessa yhteisesti sovittujen periaatteiden, lakien ja asetusten pohjalta.

Kotimaisuus on meille arvovalinta

Olemme kotimaisuuden ja kotimaisen työn vahva puolestapuhuja. Työllistämme nyt ja tulevaisuudessa ammattilaisia Suomessa sekä välittömästi että välillisesti. Valtaosa tuotteidemme valmistukseen tarvittavista raaka-aineista ja tarvikkeista on kotimaista alkuperää. Esimerkiksi vuonna 2022 käyttämästämme paperista yli 85 prosenttia oli valmistettu Suomessa. Tämä on arvovalinta, jonka olemme tehneet. Tämä on arvovalinta, jonka olemme tehneet.

Myös hankintapäätöksiämme ohjaa kotimaisuus

Kotimaisuus on yksi keskeisistä tekijöistä myös, kun teemme päätöksiä hankinnoistamme. Suosimme kotimaisia tuotteita ja palveluita myös omissa hankinnoissamme laittaen sitä kautta hyvän kiertämään. Kotimaasta ostetun työn arvoketju on merkittävä kansantalouden ja koko maan hyvinvoinnin kannalta. Suomalaisten tuotteiden ja palveluiden ostaminen auttaa pitämään työpaikkoja jatkossakin kotimaassamme.

3. KAIKKI PAPERILLE PAINETTAVAT TUOTTEET OVAT SAATAVILLA 100-PROSENTTISEN HIILINEUTRAALEINA

Teemme vastuullisuusvalintoja asiakkaidemme puolesta. Painamme lähes kaikki mainospainotuotteet ja viestinnän materiaalit 100-prosenttisesti hiilineutraalina ilman lisäveloitusta asiakkaan niin halutessa. Esimerkiksi käyntikortteja, esitteitä, julisteita tai vastuullisuusraportteja saa meiltä 100-prosenttisesti hiilineutraalisti painettuna.

Näin syntyy hiilineutraali painotuote

Laskemme toimintamme hiilijalanjäljen eli aiheuttamamme päästöt vuosittain. Päästöt laskemme vaiheittain aina paperinvalmistuksesta rahtiin ja työntekijöidemme työmatkoihin. Tämä on edellytyksenä sille, että voimme tarjota hiilineutraaleja painotuotteita.

Myös laskelma yksittäisen painotuotteen päästöistä perustuu siis tarkkaan tietoon. Voimme toimittaa asiakkaillemme heidän painotuotteensa osalta painotuotekohtaisen laskelman asiakkaan niin halutessa.

Päästöihin lasketaan kaikki toiminnastamme syntyvät omat päästöt ns. scope 1- ja scope 2 -piiristä, sekä oleelliset scope 3 -päästöt toimitusketjun osalta. Laskenta tehdään ClimateCalc-ohjelmistolla, ja se auditoidaan vuosittain puolueettoman kolmannen osapuolen toimesta. Laskuriin voi tutustua osoitteessa: https://fi.climatecalc.eu/.

Ensin pienennämme hiilijalanjälkeämme, jäljelle jäävät päästöt kumotaan oikeisiin kohteisiin

Emme ainoastaan kumoa päästöjä (aiemmin kompensointi), vaan teemme konkreettisia tekoja päästöjen vähentämiseksi tuotannon jokaisessa vaiheessa. Jäljelle jäävät vähäiset päästöt kumoamme Verified Carbon Standard (VCS)- ja Gold Standard -sertifioitujen ilmastoprojektien kautta täysimääräisesti. Kokonaisuutta valvoo puolueeton kolmas osapuoli.

VCS on vapaaehtoista päästökauppaa standardisoivan Verran sertifikaatti. Gold Standard puolestaan on WWF:n aloitteesta luotu vapaaehtoisen päästökaupan verifiointistandardi, jota hallinnoi Gold Standard Foundation. Kummatkin sertifikaatit varmistavat, että päästöjen kumoamiseen käytettävät päästöyksiköt ovat todellisia, mitattuja, raportoituja ja ulkopuolisen tahon toimesta todennettuja, sekä käytetään vain yhden kerran yhden tahon toteuttamaan päästöjen kumoamiseen.

Hiilineutraalien painotuotteiden päästöjen kumoamiset on kohdistettu kahteen hankkeeseen. Metsänsuojeluhanke suojelee Amazonin sademetsää Perun puoleisella alueella ja aurinkovoimahanke Intian Rajasthanissa vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Vaikka päästöjen kumoamisen määrä painotuotteen kokonaisarvosta on vähäinen, sillä on tärkeä merkitys kohdealueelle sekä ekologisesta että sosiaalisesta näkökulmasta. Suojeltu metsä sitoo hiilidioksidia, mutta sen lisäksi hanke esimerkiksi tukee luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä paikallisen väestön koulutusta ja toimeentuloa. Aurinkovoimahankkeen avulla fossiilisten polttoaineiden tarve vähenee. Samalla alueen paikallisten asukkaiden työllisyys paranee ja elintaso nousee. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden päästöjen kumoamiseen kotimaisten metsityshankkeiden kautta heti, kun se on vastuullisesti mahdollista. (Voit lukea lisää kompensoinnista blogistamme.)

Aito ympäristötyö on jatkuvaa kehitystä, joten tavoitteemme on vähentää toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormaa suhteessa tuotantoon tulevinakin vuosina.

4. KUULUMME NOLLIKSEEN!

Olemme sitoutuneet henkilöstömme hyvinvoinnin edistämiseen, ja tästä yhtenä esimerkkinä olemme ”Nolliksen” eli Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen. Foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen.

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa toki paljon muidenkin hyvien toimintatapojen noudattamista suhteessa kaikkiin sidosryhmiin. Se sisältää muun muassa arvon kotimaisena toimijana, vastuun henkilöstömme kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, koulutuksesta ja motivoinnista, henkilöstön työturvallisuudesta sekä vastuun henkilö- ja asiakastietojen tietoturvasta.

5. TOIMINTAMME ON LAATU-, YMPÄRISTÖ- JA TIETOTURVASERTIFIKAATTIEN ARVOISTA

PunaMusta-konsernille on myönnetty ISO 9001 ja ISO 14001 -laatu- ja ympäristösertifikaatit sekä ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti. Bureau Veritas on auditoinut meidät ja todennut, että toimintamme vastaa em. laatu-, ympäristö- ja tietoturvastandardeja.

Laatuprojektin myötä olemme tarkistaneet toimintojamme ja saadut sertifikaatit velvoittavat meitä kehittämään toimintaamme myös tästä eteenpäin. Laadun takaa ammattitaitoinen ja kokenut henkilökuntamme, ja toimitusvarmuutta parantaa uudistettu tilausten käsittely- ja valvontajärjestelmä.

ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti on osa vastuullista tietohallintoamme ja se varmistaa organisaatiomme tietoturvallisuuden hallinnan ajantasaisuuden, kattavuuden ja kehittymisen. Sertifikaatti on auttanut konserniamme luomaan vahvan tietoturvajärjestelmän, varmistamaan tietoturvan jatkuvan parantamisen ja vastaamaan paremmin muuttuviin tietoturvauhkiin.

6. PAPERIIN KÄYTETTY PUU ON PERÄISIN VASTUULLISESTI HOIDETUISTA METSISTÄ

Tarjoamme asiakkaillemme vastuullisesti hoidetuista metsistä tuotettuja PEFC-merkittyjä paperimateriaaleja. PEFC-merkintä varmistaa, että paperiin käytetty puu on peräisin kestävän kehityksen periaatteella hoidetuista metsistä.

7. OLEMME SITOUTUNEET TIETEESEEN PERUSTUVIIN ILMASTOTAVOITTEISIIN

PunaMusta Media -konsernina olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin ilmastotavoitteisiin (Science Based Targets, SBT). Jätimme kunnianhimoiset tavoitteemme YK:n alaisen järjestön hyväksyttäväksi vuoden 2023 lopulla ja tavoitteemme on vähentää päästöjä 42 prosentilla vuoden 2030 loppuun mennessä. Käytämme vuotta 2022 vertailuvuotena ja sitoudumme vähentämään oman toiminnan suoria päästöjä sekä epäsuoria tuotteiden ja palveluiden hankinnasta syntyviä päästöjä vuosittain 5,25 %.

PUNAMUSTA ON YRITYKSESI VASTUULLINEN MARKKINOINTIKUMPPANI

Kerro meille, mikä palveluistamme herätti kiinnostuksesi, me kerromme miten voimme auttaa yritystäsi. Jätä yhteystietosi jo tänään niin otamme sinuun yhteyttä pian.

Yhteisten tavoitteiden ja tekojen voimalla voimme hillitä ilmastonmuutosta ja torjua sen vaikutuksia. Kun pienetkin teot kerätään yhteen, niiden vaikutus yhdessä on suuri. Vastuu ympäristöstä on yhteinen asiamme.

Ohjaamme asiakkaitamme ympäristövastuullisiin valintoihin ja valitsemme kumppanit, jotka jakavat kanssamme samat arvot. Valitsemalla meidät ja toimiessaan kanssamme, asiakkaamme voivat aina luottaa siihen, että jokaisen tuotteen, palvelun ja ratkaisun kohdalla on huomioitu ympäristönäkökulmat ja arvoketjussa noudatetaan vastuullisia toimintatapoja.

Valitsemalla meidät asiakkaamme tietävät valitsevansa vastuullisesti.

Jaa

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Jätä meille yhteystietosi ja kerro, mistä palveluistamme haluaisit kuulla lisää. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä arkisin vuorokauden sisällä.

Tilaa uutiskirje

Kerromme sinulle uutiskirjeessämme upeista asiakastoteutuksista ja kuulet vinkkejä, miten hyödyntää palveluitamme. Täytä sähköpostiosoitteesi ja tilaa.

Lue lisää asiantuntija-artikkeleita